Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sääntöjen läpikäynti

PRIDno-2020-46

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi vuoden 2020 säännöt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käydään läpi vuoden 2020 säännöt.

Päätös

Käytiin läpi vuoden 2020 säännöt.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.