Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Porin yhteistoiminta-alueen osallistuminen Satakunnan lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kilpailutukseen ja yhteishankintamenettelyn toteuttaminen Porin perusturvan toimesta

PRIDno-2020-5064

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kilpailutuksen tarjoukset on käynyt läpi maakunnallinen työryhmä, johon kuuluvat lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski (Rauma), palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma (Kessote),vs. sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki (Säkylä),vt. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Vähä-Vahe (Eura) perhekeskuksen päällikkö Marianna Heikkilä (Huittinen), sosiaalityönjohtaja Maarit Ketola (Huittinen), lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa (Pori), johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula (Pori), hankintapäällikkö Outi Karinharju, hankintasuunnittelija Suvi Aho, suunnittelija Milla Waltenberg, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja lakimies Sari Isokorpi.

Tarjouskilpailu päättyi 29.3.2021 klo 12.00. Määräajan päättymiseen mennessä tarjouksia teki 52 palveluntuottajaa. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouskilpailutuksessa asetetut vaatimukset.

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) liitteen E mukaisesta sosiaali- ja terveyspalveluhankinnasta.

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin.

Palvelutilaukset tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti, jossa etusijajärjestyksen muodostavat asiakkaan yksilölliset tarpeet, palvelun hinta sekä tilaajalle aiheutuvat muut kustannukset (kilometri- ja matka-ajan korvaukset sekä mahdolliset vartijapalvelut yms.). Kukin tilaava taho tekee palvelutilaukset puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajilta sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli asiakkaan tarpeeseen vastaavia saman veroisia palveluntuottajia on useita, toteutetaan valinta toimittajarekisterin mukaisessa etusijajärjestyksessä.

Sopimuskaudella tilaaja julkaisee vuosittain ohjeet ja ajankohdat toimittajarekisteriin hakeutumisesta. Ohjeet julkaistaan toimittajarekisterissä, Tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa niin, että kaikki voivat niihin tutustua. Ilmoitus löytyy koko toimittajarekisterin voimassaoloajan myös Hankintailmoitukset.fi -sivustolta.

Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

 

Perhetyön osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen mennessä seuraavilta toimijoilta;

A-klinikka Oy

Akson, Aito Tuki ja Apu Oy

Arjen löytöretki Oy

Aspa palvelut Oy

Coronaria, Contextia Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

ESH Decor Oy

Familar Oy, Familar Avopalvelut

Fieteri Avopalvelut Oy

Holmi Care Oy, Avopalvelut

Humana Avopalvelut Oy

Itäreimarin kotihoito Oy

JuSa-Kodit Oy

Kriso Team Oy, Satakunnan sosiaalipalvelut

Käenpesän sosiaalipalvelut Pori

Lasten ja Nuorten Kilpi

Lehmuskolo Oy

Metsäkoto Oy

Neljä Astetta Oy

Perhe ja terapiapalveltu Hanna Latvala

Perhekuntoutuskeskus Lauste

Perhepalvelut Perheen parhaaksi

Pilke lasten kotihoito Oy

Profiam sosiaalipalvelut Oy

Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy

Satakunnan tukihenkilöpalvelut Oy

Sikuriina Oy, lastensuojelun avopalvelut

Sopiva Oy

Sospro Satakunta Oy

Tasalapa Oy

Toiminimi Turvaluoto

Tuki ja terapiapalvelu Fido Oy

Tukiperhe.fi Oy

Tuki-Valkku Oy

Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut Oy

 

Tehostetun perhetyön osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen mennessä seuraavilta toimijoilta;

A-klinikka Oy

Akson, Aito Tuki ja Apu Oy

Arjen löytöretki Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

ESH Decor Oy

Familar Oy, Familar Avopalvelut

Fieteri Avopalvelut Oy

Holmi Care Oy

Humana Avopalvelut Oy

JuSa-Kodit Oy

Kriso Team Oy

Käenpesän sosiaalipalvelut Oy

Lastensuojelulaitos Eemeli Oy, Eemelin perhetukiyksikkö

Lehmuskolo Oy

Metsäkoto Oy

Neljä Astetta Oy

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry

Perhepalvelut Perheen parhaaksi

Pilke lasten kotihoito Oy

Profiam sosiaalipalvelut Oy

Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy

Satakunnan tukihenkilöpalvelut Oy

Sikuriina Oy, lastensuojelun avopalvelut

Siru sosiaalipalvelut

Sole sosiaalipalvelut

Sopiva Oy

Sospro Satakunta Oy

Tasalapa Oy

Tuki ja terapiapalvelu Fido Oy

Tukiperhe.fi Oy

Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut Oy

 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen mennessä seuraavilta toimijoilta;

Akson, Aito Tuki ja Apu Oy

Arjen löytöretki Oy

Aspa Palvelut Oy

Coronaria, Contextia Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

ESH Decor Oy

Familar Oy, Familar Avopalvelut

Fieteri Avopalvelut Oy

Holmi Care Oy

Humana Avopalvelut Oy

Itäreimarin kotihoito Oy

JuSa-Kodit Oy

Karoliina Hallenberg

Kriso Team Oy

Käenpesän sosiaalipalvelut Oy

Lasten ja Nuorten Kilpi

Lehmuskolo Oy

Metsäkoto Oy

Neljä Astetta Oy

Perhe ja terapiapalvelut Hanna Latvala

Perhepalvelut Perheen parhaaksi

Pesäkolon Avopalvelut

Pilke lasten kotihoito Oy

Profiam sosiaalipalvelut Oy

Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy

Satakunnan TAKUUPALVELUT Oy

Satakunnan tukihenkilöpalvelut Oy

Sikuriina Oy, lastensuojelun avopalvelut

Siru sosiaalipalvelut

Sopiva Oy

Sospro Satakunta Oy

Tasalapa Oy

Tmi Tiina Viljaranta

Tmi Timo Lokki

Tmi Veijo Määttänen

Toiminimi Turvaluoto

Tuki ja terapiapalvelu Fido Oy

Tukiperhe.fi Oy

Tuki-Valkku Oy

Varsinais-Suomen sosiaalipalvelut Oy

 

Valvottujen ja tuettujen tapaamisten ja valvottujen vaihtojen osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen mennessä seuraavilta toimijoilta;

Akson, Aito Tuki ja Apu Oy

Aspa palvelut Oy

Familar Oy, avopalvelut

Holmi Care Oy

Humana Avopalvelut Oy

Kriso Team Oy

Lasten ja Nuorten Kilpi

Lastensuojelulaitos Eemeli Oy, Eemelin perhetukiyksikkö

Lehmuskolo Oy

Perhepalvelut perheen parhaaksi

Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy

Satakunnan tukihenkilöpalvelut Oy

Sikuriina Oy, lastensuojelun avopalvelut

Sopiva Oy

Sospro Satakunta Oy

Toiminimi Turvaluoto

Tuki ja terapiapalvelu Fido Oy

 

Perhekuntoutuksen osalta tarjoukset saatiin määräajan päättymiseen mennessä seuraavilta toimijoilta;

Jyväskylä lastensuojelupalvelut Oy, perhekuntoutusyksikkö Päijänne

Lastensuojelulaitos Eemeli Oy

Lehmuskolo Oy, Haikaranpesä

Metsäkoto Oy, Porukat.fi

Pelastakaa Lapset ry., Perhekuntoutus Suvikumpu

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, perhekuntoutus Vaala

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, perhekuntoutus Puistola

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, perhekuntoutus Merilä

SOS lapsikyläsäätiö sr, SOS lapsikylä Kaarina

 

Liitteet:

Sopimusluonnos

 

Lisätietojen antajat:

Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mari Levonen, puh. 044 701 6102

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, puh. 044 701 6147

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan puitesopimukset kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.  Valittujen tarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja puitesopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Lautakunta valtuuttaa sosiaali- ja perhepalvelujen johtajan Mari Levosen tekemään tarpeen mukaan sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

Mika Aho, intressijäävi

Kokouskäsittely

Mika Aho poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan 29.4.2021 § 115 päättänyt valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan puitesopimukset lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.

SOS-lapsikyläsäätiö sr on tehnyt päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen. SOS-lapsikyläsäätiö sr on jättänyt perhekuntoutuksen osakokonaisuuteen kaksi tarjousta. Perusturvalautakunnan päätöksestä oli jäänyt pois SOS-lapsikylä Tampereen tarjous.

SOS-lapsikylän Tampereen tarjous perhekuntoutuksesta on tullut kilpailutuksen määräajan puitteissa ja se täyttää tarjouskilpailutuksessa asetetut vaatimukset. SOS-lapsikylän Tampereen tarjous oli pykälätekstissä jäänyt pois hyväksyttävien tarjousten luettelosta. Vertailutaulukossa SOS-lapsikylän molemmat tarjoukset näkyvät.

 

 

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä SOS-lapsikylän tarjouksen perhekuntoutuksen tuottajaksi. Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan puitesopimuksen SOS-lapsikylä Tampereen kanssa.  Tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja puitesopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Lautakunta valtuuttaa sosiaali- ja perhepalvelujen johtajan Mari Levosen tekemään tarpeen mukaan sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena ovat hankintailmoituksessa määritellyt sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittamat lapsiperheiden ja lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon palvelut tilaajien tarpeisiin. Palvelun tilaajina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia), Rauman ja Huittisten kaupungit, Säkylän ja Euran kunnat sekä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote).

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:

1 Perhetyö

2 Tehostetun perhetyön palvelukokonaisuus, sisältäen perhearvioinnin ja kotiin tehtävän/annettavan perhekuntoutuksen

3 Ammatillinen tukihenkilötoiminta

4 Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

5 Perhekuntoutus

Palveluiden sisältö sekä vaatimukset oli kuvattu hankintailmoituksen liitteenä olevissa palvelukuvauksissa.

Hankinnasta muodostettiin dynaaminen toimittajarekisteri, joka alkoi keväällä 2021 ja on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi).

Hankintailmoituksen mukaan tilaaja julkaisee vuosittain ohjeet ja ajankohdat toimittajarekisteriin hakeutumisesta. Ohjeet julkaistaan toimittajarekisterissä, Tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa niin, että kaikki voivat niihin tutustua. Ilmoitus löytyy koko toimittajarekisterin voimassaoloajan myös Hankintailmoitukset.fi -sivustolta.

Tämän vuoden haun yhteydessä toimittajarekisteriin otettiin vastaan uusia hakemuksia 5.4.2022 asti. Rekisteriin mukaan hakevien uusien toimijoiden tai jo hyväksyttyjen toimijoiden, jotka halusivat päivittää aiemmin antamiaan tietoja, tuli jättää hakemukset edellä mainittuun päivämäärään mennessä. Määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta ilmoitettiin, että tilaaja tekee päätöksen rekisteriin hyväksymisestä ja uudet toimijat pääsevät mukaan aikaisintaan 1.5.2022 alusta. Määräajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään keväällä 2023.

Rekisterissä jo mukana olevat toimijat, joilla ei ollut tarvetta päivittää aiemmin annettuja tietoja, jatkavat automaattisesti, eikä heidän tarvinnut jättää uusia hakemuksia.

Toimittajarekisteriin mukaan hakeutuminen ei velvoita toimijoita varaamaan resurssia tilaajan tarpeisiin. Palvelutilaukset tehdään rekisterissä mukana olevilta toimijoilta kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti, jossa etusijajärjestyksen muodostavat asiakkaan yksilölliset tarpeet, palvelun hinta sekä tilaajalle aiheutuvat muut kustannukset (kilometri- ja matka-ajan korvaukset sekä mahdolliset vartijapalvelut yms.). Hakemuksen jättäessään tilaaja sitoutuu toimittajarekisesterin ehtoihin sekä hakemuksella annettuihin tietoihin (esim. hinnat ja vaatimusten täyttyminen).

UUDET JA PÄIVITEYT HAKEMUKSET

Määräaikaan mennessä saatiin uusia hakemuksia 7 kpl.

 • Ilomieli Oy, Medgroup, Poutapolku Oy, Therasos Oy, Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, avohuollon palvelut, Tuki- ja valmennuspalvelu Luotsi Oy ja Perhepalvelut Oiva Oy

Päivitetyt hakemukset jättivät seuraavat yritykset hinnan osalta

 • Lehmuskolo Oy perhetyön, tehostetun perhetyön, ammatillisen tukihenkilötoiminnan sekä valvottujen- ja tuettujen tapaamisten osalta
 • Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta
 • Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta
 • Ehjä ry perhetyön, tehostetun perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta
 • Jusa-Kodit Oy perhetyön, tehostetun perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta
 • SOS-Lapsikyläsäätiö Tampere perhekuntoutuksen osalta
 • SOS-Lapsikyläsäätiö Kaarina perhekuntoutuksen osalta
 • Tmi Veijo Määttänen ammatillisen tukihenkilötoiminnan osalta

HAKEMUSTEN HYVÄKSYMINEN

Edellä mainitut uudet yritykset täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset ja hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Samoin hyväksytään edellä mainitussa kohdassa esitetyt päivitykset.

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Päätetään, että rekisterissä jatkavat siihen aiemmin hyväksytyt toimijat sekä määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneet kelpoisuusvaatimukset täyttävät uudet toimijat. Samalla hyväksytään rekisterissä mukana olevien toimijoiden jättämät uudet päivitetyt hakemukset.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

 • Mika Aho

Kokouskäsittely

Mika Aho poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Minka Leino-Holm toimi puheenjohtajana pykälässä.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat/kuntayhtymät, Tarjoajat, Hankintapalvelut, Porin perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Palvelupiste Porinan aukioliajat: maanantai 10.00-16.00, tiistai-torstai 8.00-16.00, perjantai 8.00-15.00

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi