Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Viliina Välimäki ja Mirva Heino (varalla Jari Holmberg ja Markus Halminen).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 25.5.2022.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.