Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48375004, sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelu

PRIDno-2022-2473

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijän virka nro 48375004 on tullut avoimeksi irtisanoutumisen takia. Irtisanoutunut työntekijä siirtyi perusturvan sisällä toiseen virkaan vammaispalvelutoimistoon. Pyydetään viralle täyttölupa, jotta se voidaan laittaa julkiseen hakuun.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeemisen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös lastensuojelulakiin tuli vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus, joka on 35 asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on edelleen lain ylittämä määrä asiakkaita. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta on 02SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3608,80 €/kk. Lisäperuspalkka 200€ on 31.12.22 saakka. Työaika on 37,75 t/vko.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro 48375004 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhalitus, lastensuojelun päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.