Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 25095001, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2022-2474

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveyden- ja hyvinvoinnin lääkärit kustannuspaikalta  vapautui 19.4.2022 sairaalapalveluissa terveyskeskuslääkärin virka 25095001. Anotaan terveyskeskuslääkärin viralle 25095001 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Toivomme myös suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä kiinnostusta sairaalatyöhön. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus terveydentilastaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta lähettää terveyskeskuslääkärin viran 25095001 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.