Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 82889004, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2022-2475

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveyden- ja hyvinvoinnin lääkärit kustannuspaikalta vapautui 19.4.2022 terveyskeskuslääkärin virka 82889004. Anotaan terveyskeskuslääkärin viralle 82889004 täyttölupaa julkisella haulla. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Akuutit kotiin annettavat palvelut.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran 82889004 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.