Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2022-2476

Valmistelija

  • Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssien turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus.

Täyttölupaa pyydetään seuraaviin työsuhteisiin

 

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660076,  vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta, Ulvilan työvalmennus –> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 12530096 vammaispalveluiden asumispalveluiden asuntola Tyrni ->ulkoinen haku

Perhetyönohjaajan työsuhde, 36660099, lastensuojelun perhekuntoutus -> ulkoinen haku

Sosiaaliohjaajan (1kpl) ja lähihoitajan työsuhde (3kpl), vammaispalveluiden Kotitiimi -> vakinaistaminen ilman hakua

Terveys- ja sairaalapalvelut

Sairaanhoitajan työsuhde, 46490134, Kotiin annettavat palvelut -> vakinaistaminen ilman hakua

Suuhygienistin työsuhde, 74617006, suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 71858397, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila  -> ulkoinen haku

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde, 12600124 ja 73493222, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 73493988 ja 73493127, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde, 20405152, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 71858138, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Fysioterapeutin työsuhde, 2kpl, Kotiuttamistiimi, -> vakinaistaminen ilman hakua

 Lähihoitajan työsuhde 12530226, vanhainkoti Kullaankoto -> ulkoinen haku

Lähihoitajan   työsuhde, 73493202, Palvelukoti Poppana -> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde, 46490262 , palvelukoti Poppana -> ulkoinen haku

Palveluohjaajan työsuhde, 2 kpl, -> ulkoinen haku

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja, palvelujohtajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.