Perusturvalautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Alueylilääkäri, itäinen alue
Hankintapäätös:
§ 16 Hankintapäätös, Philips Lumify L12-4-lineaarianturi ja FuturePad-tabletti, 22.04.2022

Iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja
§ 16 Hankinta: tiedonsiirto Chainalyticsin SBM-järjestelmään, 09.05.2022

Perusturvajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta, 21.04.2022

Terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 34 Hankintapäätös silmälääkärin työn osuudesta diabeettisen retinopatian seulonnassa Porin Perusturvassa, 06.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta, 04.05.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.