Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Asiakastyytyväisyyskysely 2022

PRIDno-2021-632

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitos tekee vuosittain sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn kaupungin toimialoille. Kysely toteutettiin marraskuussa. Tavoitteena on ollut, että kaikkien vastausten keskiarvo olisi yli 3,6 asteikolla 1-5. Vuoden 2022 kyselyn vastausten keskiarvo on 4,2. Vastausten keskiarvo on pysynyt samana vuodesta 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.