Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2023

PRIDno-2022-6497

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokoontunut heinäkuuta lukuunottamatta kuukausittain. Kokouspäivä on ollut tiistai ja kokoukset ovat alkaneet klo 17.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kevään 2023 kokoukset seuraavasti:

Tiistai     31.1.2023 klo 17.00

Tiistai     7.3.2023 klo 17.00 (TP käsittely)

Tiistai    28.3.2023 klo 17.00

Tiistai    25.4.2023 klo 17.00

Tiistai    30.5.2023 klo 17.00

Tiistai    20.6.2023 klo 17.00

Kokouspaikkana Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus.

Päätös

Kevään kokousaikataulu hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.