Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti, marraskuu 2022

PRIDno-2022-1471

Perustelut

Sairauslomien määrä edeltävän vuoden samaan ajankohtaan verraten on kasvanut 13,8 %. Suurimmat muutokset sairauspoissaolojen kasvussa näkyvät lyhyissä esimiehen myöntämissä poissaoloissa sekä poissaoloissa yleisvaarallisen tartuntataudin vuoksi (korona). Henkilöstöraportti marraskuulta esityslistan liitteenä. 

Marraskuun talousraportit eivät valmistu kokoukseen mennessä, vaan ovat raportoitavissa vasta 16.12.2022. Palveluliikelaitoksen osalta valtuuston nähden sitova erä peruspääomakorvauksen lisäksi on nettoinvestoinnit 290 000 €. Investointikirjauksia on 8.12. mennessä tehty noin 270 000 €:n edestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee marraskuun henkilöstöraportin sekä taloustilanteen tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi marraskuun henkilöstöraportin sekä taloustilanteen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.