Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marju Sjösten ja Teija Österlund (varalla Sami Hietaharju).

 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 15.12.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marju Sjösten ja Teija Österlund.

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 15.12.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.