Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Puro Tekstiilihuolto Oy:n ilmoitus asiakashintojen korotuksesta 1.1.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.