Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksy 2022

PRIDno-2022-3255

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokoontunut kuukausittain lukuunottamatta heinäkuuta. Kokouspäivä on ollut tiistai ja kokoukset ovat alkaneet klo 17.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää pitää vuoden 2022 syksyn kokoukset seuraavasti:

Tiistai 23.8.2022 klo 17.00

Tiistai 20.9.2022 klo 17.00

Tiistai 25.10.2022 klo 17.00

Tiistai 22.11.2022 klo 17.00

Tiistai 13.12.2022 klo 17.00

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.