Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Rampa ja Ari Saukkokoski (varalla Teija Österlund).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 23.6.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Saukkokoski ja Teija Österlund. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 23.6.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.