Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vuoden 2023 talouden kehys

PRIDno-2022-3341

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 kehyksen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee vuoden 2023 kehyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.