Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät 1.1.2023

PRIDno-2022-6144

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. 
Liitteenä Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät 1.1.2023 alkaen kustannuspaikoittain. Lista hyväksyjistä toimitetaan Sarastia Oy:lle ja kaupungin tarkastustoimelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta vahvistaa 1.1.2023 alkaen voimaan astuvan listan ostolaskujen hyväksyjistä ja varahyväksyjistä.

Päätös

Johtokunta vahvisti 1.1.2023 alkaen voimaan astuvan listan ostolaskujen hyväksyjistä ja varahyväksyjistä päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Porin kaupungin tarkastustoimi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.