Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti lokakuu 2022

PRIDno-2022-1471

Perustelut

Liitteenä Palveluliikelaitoksen lokakuun talous- ja henkilöstöraportit sekä investointien lokakuun toteuma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee lokakuun raportit tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi lokakuun raportit tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.