Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Taimi ja Liisa Rampa (varalla Niko Viinamäki).

 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.11.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Taimi ja Niko Viinamäki.

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.11.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.