Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Valtioneuvoston kirje Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun turvallisen siirtymän varmistamisesta.

Satakunnan hyvinvointialueen tiedote, yhteistyöpyyntö sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisvastuunsiirtymisestä Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.