Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Palveluliikelaitos, talouden kuukausiraportointi 2022

PRIDno-2022-1471

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 tammi - helmikuun raportti ei ole täysin vertailukelpoinen tulojen osalta, koska vuoden 2022 myyntilaskutuksen aloitus on viivästynyt. Toiminnan kulut ovat ajan tasalla. Raportin henkilötiedot ovat ajan tasalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.