Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Palveluliikelaitos, vuoden 2021 tilinpäätös

PRIDno-2022-107

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja. Palveluliikelaitos toimii kuntalain mukaisena liikelaitoksena ja sen tilinpäätös liitetään kaupungin tilinpäätösaineistoon. Johtokunta käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan ja allekirjoittaa sen yhdessä liikelaitoksen johtajan kanssa.

Liikevaihto toteutui talousarvioon verrattuna 83 t € suurempana ja muut tuotot 109 t€ suurempana. Aineet ja tarvikkeet toteutuivat 764 € pienempänä ja palveluiden ostojen 373 t€ suurempana. Henkilöstökulut toteutuivat talousarvioon verrattuna 301 t € suurempana. Poistojen ja muiden kulujen muutokset talousarvioon verrattuna olivat vähäiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 767 835,32 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.