Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Rampa ja Niko Viinamäki (varalla Marju Sjösten).

 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 24.3.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Viinamäki ja Marju Sjösten.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 24.3.2022


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.