Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät vuodelle 2022

PRIDno-2021-5948

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka hyväksyvät laskuja. Lista laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa Sarastia Oy:lle ja kaupungin tarkastustoimelle.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta vahvistaa Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan toimielinten tulee huolehtia laskujen hyväksyjien vahvistamisesta kustannuspaikoittain. Johtokunta on vahvistanut laskujen hyväksyjät vuodelle 2022 kokouksessaan 21.12.2022.

Palveluliikelaitos on valmistellut toimintojensa jakamista talouden ja henkilöstön osalta hyvinvointialueelle siirtyviin ja kaupungille jääviin toimintoihin. Muutokset vaikuttavat oikeuksiin hyväksyä laskuja. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2022. Lista laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa Porin kaupungin tarkastustoimelle ja muutokset on ilmoitettava Sarasti Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta vahvistaa Palveluliikelaitoksen ostolaskujen hyväksyjät 1.5.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Johtokunta vahvisti ostolaskujen hyväksyjät 1.5.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

Valmistelija

Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka hyväksyvät laskuja. Lista hyväksyjistä toimitetaan Sarastia Oy:lle ja kaupungin tarkastustoimelle. 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta vahvistaa vuodelle 2022 Palveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät päivitetyn liitteen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Porin kaunpungin talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka hyväksyvät laskuja. Lista hyväksyjistä toimitetaan Sarastia Oy:lle ja kaupungin tarkastustoimelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta vahvistaa päivitetyn listan vuoden 2022 ostolaskujen hyväksyjistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy ja Porin kaupungin tarkastustoimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.