Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Palveluliikelaitoksen talouden kuukausiraportointi 2022

PRIDno-2022-1471

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 tammi - helmikuun raportti ei ole täysin vertailukelpoinen tulojen osalta, koska vuoden 2022 myyntilaskutuksen aloitus on viivästynyt. Toiminnan kulut ovat ajan tasalla. Raportin henkilötiedot ovat ajan tasalla.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Vuoden 2022 maaliskuun kuukausiraportointi sisältää maaliskuun tuloslaskelman. HR -luvut eivät ole päivittyneet järjestelmään aikataulun mukaisesti. Viivästymisen syynä ovat uudet Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n henkilöstöraportointi suositukset, jotka aiheuttavat muutoksia muun muassa ikäjakaumiin ja henkilötyövuosiin. Aineistojen päivittäminen järjestelmien välillä valmistunee viikolla 17.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee maaliskuun tuloslaskelmaraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi maaliskuun 2022 kuukausiraportin tiedoksi.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Huhtikuun kuukausi -raportissa talouden tiedot ovat oikeat. Myös Hr -lukuja on saatu päivitettyä, mutta niissä on huomattu ongelmia liittyen organisaatiohierarkiaan. Poissaolot lukumääränä ja niiden yhteismitalliset mittarit, kuten poissaolo -prosentti ja poissaolot / htv1 eivät näy toimialatasolla. Sen sijaan kaupunkitasolla ne näkyvät.

Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 286 t€ vähemmän, johtuen Himmelin toiminnan ja kotiaterioiden tuottamisen loppumisesta. Kokonaishenkilöstökulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 2,68 %. Huhtikuun tulos on edelliseen vuoteen verrattuna 360 t€ huonompi.

Huhtikuun loppuun mennessä investointeja on kirjautunut yhteensä 40.084,49 €.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta merkitsee huhtikuun taloustilanteen ja investoinnit tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi huhtikuun taloustilanteen ja investoinnit.

Perustelut

Vuoden 2022 heinäkuun talous- ja henkilöstökulujen toteumat eivät ole valmiita esityslistaa tehtäessä. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.