Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niko Viinamäki ja Marju Sjösten (varalla Pirjo Mäki).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 25.8.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Viinamäki ja Marju Sjösten (varalla Pirjo Mäki).

 Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 25.8.2022.

_______

Merkintä 30.8.2022: Pöytäkirja on tarkastettu 30.8.2022./ hallintopäällikkö Johanna Jokelainen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.