Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 44 Hankinta, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen pakastekaappi, 30.06.2022
§ 47 Hankinta, jääkaappi ja pakastinkaappi Uudenkoiviston koulun keittiölle, 01.08.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 42 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 15.06.2022
§ 43 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 15.06.2022
§ 45 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 05.07.2022
§ 46 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 08.07.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.