Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.