Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Rampa ja Jari Taimi (varalla Ari Saukkokoski).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 26.5.2022.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Taimi ja Ari Saukkokoski.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 26.5.022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.