Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Asiakastyytyväisyyskysely 2021

PRIDno-2021-632

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Palveluliikelaitos tekee vuosittain sähköisen asiakastyytyväisyys -kyselyn kaupungin toimialoille. Kysely tehdään pääsääntöisesti marraskuussa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kyselyssä ei ollut enää kiinteistönhoitoa, joka on siirtynyt tekniselle toimialalle. Vuoden 2020 kysely koski aterian ja puhtauden palveluita. Tavoitteena on aina ollut se, että kaikkien vastusten keskiarvo olisi yli 3,6 asteikolla 1 - 5.

Vuoden 2020 kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,2. Vuonna 2018 keskiarvo oli 4,1 ja vuonna 2019 se oli 3,93. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitos tekee vuosittain sähköisesti asiakastyytyväisyys -kyselyn kaupungin toimialoille. Kysely tehdään pääsääntöisesti marraskuussa. Kiinteistönhoito on siirtynyt tekniselle toimialalle 1.9.2020 ja vasta vuonna 2021 kysely on koskenut puhtaasti vain ateria- ja puhtauspalveluita. Yksi Palveluliikelaitoksen vuositavoitteista on jo pitkään ollut hyvä asiakastyytyväisyys. Mittarina on käytetty asiakastyytyväisyyskyselyn kaikkien vastusten keskiarvoa. Tavoitteeksi on asetettu vähintään 3,6 keskiarvo asteikolla 1 - 5.

Vuoden 2021 kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,2 kuten myös vuonna 2020. Vuonna 2019 se oli 3,9.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.