Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevät 2022

PRIDno-2021-5936

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokoontunut kuukausittain lukuunottamatta heinäkuuta. Kokouspäivä on ollut tiistai ja kokoukset ovat alkaneet klo 17.00.

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kevään 2022 kokoukset seuraavasti:

Tiistai     25.1.2022 klo 17.00

Tiistai     15.2.2022 klo 17.00

Tiistai     29.3.2022 klo 17.00

Tiistai     26.4.2022 klo 17.00

Tiistai     24.5.2022 klo 17.00

Tiistai     21.6.2022 klo 17.00

Kokouspaikkana Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta päätti kevään 2022 kokousajat kokouksessaan 21.12.2021. 

Maaliskuun kokousaika tiistai 29.3.2022 tulee muuttaa vuoden 2021 tilinpäätös -aikataulun vuoksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää pitää maaliskuun 2022 johtokunnan kokouksen tiistaina 22.3.2022 klo 17.00

Päätös

Johtokunta päätti pitää maaliskuun johtokunnan kokouksen viikkoa aikaisemmin 22.3.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.