Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Jari Taimi (varalla Liisa Rampa).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 27.1.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mäki ja Jari Taimi (varalla Ari Saukkokoski).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 27.1.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.