Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Palveluliikelaitos on aloittanut vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistelun konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön laadintaohjeiden mukaisesti. Esityslistaa tehtäessä vuosikate on 1.376.210 €. Sitova vuosikate tulee olla vähintään 1.110.799 €. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maanantaina 28.3.2022.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.