Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.5.2024

PRIDno-2024-1053

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen investointien toiminnallistaloudellinen toteumaraportti tilanteessa 3.6.2024 on liitteenä. Henkilöstöraportti 31.5.2024 on liitteenä. Käyttötalousraportti 31.5.2024 ei valmistu kokoukseen mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.