Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 42 Polyalumiinikloridi talousveden tuotantoon 2024 H2, 21.05.2024
§ 47 Tapulikatu, sadevesiviemärin sukitus, 24.05.2024
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus, 17.05.2024
§ 44 Oto-korvauksen muutos, rakennuttajainsinööri 2024, 23.05.2024
§ 45 Oto-korvauksen muutos, putkimestari 2024, 23.05.2024
§ 46 Oto-korvauksen muutos, putkimestari 2024, 23.05.2024
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 43 Konsulttitoimeksiannon purkaminen, Vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamishanke, Kyberriskien arviointi ja hallinta, IT- ja OT-arkkitehtuurisuunnitelma ja omaisuudenhallinta, 22.05.2024
§ 48 Porin Veden saatavan kirjaaminen luottotappioksi 2024, 29.05.2024

Laitospäällikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Natriumhypokloriitti 2024 H2, 20.05.2024
§ 15 Natriumhydroksidi 2024 Q3, 20.05.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Toimielin päätti olla käyttämättä otto-​oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.