Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokousaikatauluun kevätkaudella 2023

PRIDno-2022-5772

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päätti 23.11.2022 § 77 kevään 2023 kokousaikataulustaan seuraavasti:

"Johtokunta päättää pitää kokouksensa kevätkaudella 2023 seuraavasti:

tiistai 31.1.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 7.3.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 28.3.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 25.4.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 23.5.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 20.6.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7 "

Tämä käynnissä oleva puheenjohtajan koollekutsumana pidettävä kokous 1.2.2023 korvaa 31.1.2023 pidettäväksi aiotun kokouksen.

Kokousaikataulua pitäisi päällekkäisyyksien vuoksi muuttaa kahden tulevan kokouksenkin osalta. Tiistaina 7.3.2022 pidettäksi päätetty kokous on tarpeen siirtää pidettäväksi keskiviikona 8.3.2023. Tiistaina 28.3.2023 pidettäväksi päätetty kokous on tarpeen siirtää pidettäväksi keskiviikkona 29.3.2023. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Tiistaina 7.3.2022 pidettäksi päätetty Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokous siirretään pidettäväksi keskiviikona 8.3.2023. Tiistaina 28.3.2023 pidettäväksi päätetty kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 29.3.2023. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.