Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportointi 2022

PRIDno-2023-333

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon vuoden 2022 vuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin selvästi.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,3 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,063 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 36 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo vuonna 2022 oli 3,0 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 87%. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo 2022 oli 6,7 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaren jätevedenpuhdistamo toimi vuoden 2022 aikana hyvin. BOD7ATU-pitoisuuden puhdistusteho oli 97% (lupaehto 90%). CODCr-puhdistusteho oli 91% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 93% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 92% (lupaehto 90%). Marraskuussa 2022 kiintoaineen poistoteho jäi 89%, pitoisuuden ollessa kuitenkin 13 mg/l (lupaehto 35 mg/l).

Lavian jätevedenpuhdistamo on toiminut vuonna 2022 hyvin. BOD7ATU-pitoisuuden puhdistusteho oli 98% (lupaehto 90%). CODCr-puhdistusteho oli 94% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 97% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 95%( lupaehto 90%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon, sekä Lavian ja Reposaaren jätevedenpuhdistamoiden vuoden 2022 vuosiraportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.