Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Porin Vesi liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2022

PRIDno-2023-266

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Alustavat tulosraportti ja investointiraportti sekä henkilöstöraportti ajalta 1.1.-31.12.2022 esitetään kokouksessa.

Lopulliset tilinpäätösasiakirjat tuodaan hyväksyttäviksi ja allekirjoitettaviksi johtokunnan kokoukseen 8.3.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.