Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Kivelä ja Jouni Palojoki (varalla Anne Jakonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.2.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Kivelä ja Jouni Palojoki (varalla Anne Jakonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.2.2023.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.