Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pihlavan viemärisukitus 2024 -investoinnin teknisten suunnitelmien hyväksyminen

PRIDno-2023-3782

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön 16.8.2021 kohdan 3.2. mukaan liikelaitoksen johtaja päättää vesi- ja viemärilaitostoimintaan liittyvien teknisten suunnitelmien hyväksymisestä, kun hankkeen kustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa. Tämän ylittävien hankkeiden teknisten suunnitelmien hyväksymisestä päättää Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän 29.8.2023 talousarvioesityksen investointiohjelman mukainen Pihlavan viemärisukitus 2024 -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.100.000 euroa.

Pihlavan viemärisukitus 2024- hankkeen tekniset suunnitelmat ovat liitteinä. Suunnitelmat on laadittu Porin Veden verkostoyksikössä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Pihlavan viemärisukitus 2024 -investoinnin tekniset suunnitelmat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali