Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 49 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kalkkihiekan kuljetus ja käsittely 2024-2025, 06.10.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 136 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 10.10.2023
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 48 Porin Veden saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 2023, 27.09.2023
§ 50 Harjakankaalla erillissopimuksella toimitettavan veden hinta 2023, 10.10.2023

Laitospäällikkö
Hankintapäätös:
§ 18 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjauksen rakennustekninen valvonta, 09.10.2023
§ 19 Välppäjätteen käsittely ja kuljetus sekä hiekan kuljetus Luotsinmäen keskuspuhdistamolta 2024-2025, 09.10.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.