Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportointi 2022

PRIDno-2022-195

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon heinä-syyskuun 2022 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,3 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,052 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 37 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 2,5 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 89%. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo heinä-syyskuussa 2022 oli 6,2 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon heinä-syyskuun 2022 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.