Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Suomen vesilaitosten tunnuslukuraportti 2021

PRIDno-2022-5501

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on noin 300 vesihuoltolaitosta. Tämä kattaa noin 90 % maamme vesihuollosta. Myös Porin Vesi, liikelaitos on VVY:n jäsen. 

VVY kokoaa jäsenten raportoimista vesi- ja viemärilaitostoimintaa koskevista tiedoista vuosittaisen tunnuslukuraportin. Vuoden 2021 raportti on julkaistu 3.10.2022. Raportti on liitteenä. Se sisältää 192 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta sekä Vesihuollon tila -osuuden, jossa on mukana 178 vesihuoltolaitosta.

Tunnuslukuraportin Vesihuollon tila -osassa vesihuollon tilaa vertaillaan kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Raportti toimii yhtenä työkaluna laitosten keskinäisessä vertailussa. Raportissa vesihuollon tilasta todetaan mm., että kaikista vesilaitoksista korkeimpiin pisteisiin ylsivät Lahti Aqua Oy ja Pori Vesi. Molempien laitosten painotut kokonaispisteet olivat 7,6/8.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.