Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 75 Lisätyö pumppaamon saneeraushankintaan, 13.09.2022
§ 77 Luotsinmäen keskuspuhdistamon selkeyttimien laahan pyörien varaosat, 22.09.2022
§ 78 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen hätäsuihkujen uusinta, 27.09.2022
§ 79 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen Pak-linjaston uusinta urakoitsijan valinta, 28.09.2022
§ 80 Neuvottelutulos kemikaalien hintojen tarkistuksesta loppuvuodelle 2022, 06.10.2022
§ 81 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen säätöventtiilin ja toimilaitteen hankinta, 06.10.2022
§ 83 Luotsinmäen keskuspuhdistamon varavoimakoneen polttoaineen siirtopumppu, putkisto ja automaatio, 07.10.2022
§ 84 Luotsinmäen keskuspuhdistamon logiikka vara-osien hankinta, 11.10.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 82 Harjakankaalla erillissopimuksella toimitettavan veden hinta 2022, 07.10.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.