Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportit 2023

PRIDno-2023-1064

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 30.11.2023 ovat liitteinä. Porin Veden toimintakulut ovat erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta vuoden 2022 vastaavaa aikaa huomattavasti korkeammat, mutta kuitenkin lähellä käyttösuunnitelman mukaista tilannetta. Veden myynti on talouden laskusuhdanteesta ja asiakkaiden säästötoimenpiteistä johtuen laskenut 5,7 % vuoteen 2022 verrattuna. Uusien liittymien myynti on vähentynyt rakentamisen hiipumisen vuoksi. Vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. 

Toimintojen ja investointien rahavirta muodostuu kuitenkin edelleen selvästi postiiviseksi. Tilanteen kehittymistä seurataan Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaisissa palavereissa. 

Vuoden 2023 investointiohjelman mukaisten töiden toteutus on sujunut hyvin. Investointitalouden ennustetaan toteutuvan lievästi budjetin mukaista suurempana. Ylityksen syynä on 10.3.2023 voimaan tullut kaupungin asfaltointiohje, jonka johdosta investointikohteiden asfaltointialueet on jouduttu toteuttamaan merkittävisti aiempaa käytäntöä suurempina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Porin kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.