Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 59 Tuulikylän putket 2024, 11.12.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 58 Osallistuminen Automaatio ja pumppaus -seminaariin 23.-25.1.2024, 01.12.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.