Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano

PRIDno-2023-4437

Valmistelija

  • Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin kaupungin vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.12.2023.

Johtokunta hyväksyi Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion kokouksessaan 19.12.2023.

Liitteenä oleva käyttösuunnitelma on tehty hyväksytyn talousarvion pohjalta Porin kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön ohjeistuksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sarastia Oy, Porin kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.