Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Liitteenä on 22.11.2022 saapunut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto ysl 89 §:n mukaisesta luvan muuttamisen tarpeesta, Reposaaren jätevedenpuhdistamo, Pori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.