Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano, Porin Vesi liikelaitos

PRIDno-2022-6261

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin kaupungin vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022.

Johtokunta hyväksyi Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion kokouksessaan 20.12.2022.

Liitteenä oleva käyttösuunnitelma on tehty hyväksytyn talousarvion pohjalta annetun ohjeen 5.12.2022 mukaan.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.