Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportit 2023

PRIDno-2023-1064

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.5.2023 sekä toiminnallistaloudellinen investointiraportti 10.6.2023 ovat liitteinä. Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. On ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Vuoden 2023 investointiohjelman toteutus on edennyt erittäin hyvin. Ennuste investointien toteuman osalta on budjetin mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Porin kaupungin talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.